Izglītība

 

Latvijas izglītības sistēma sastāv no pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vidējās vispārējās/profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības. Augstākās izglītības pakāpe ietver gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju programmas.
Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Citā valodā izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs vai arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs kurās tiek īstenotas mazākumtautu izglītības programmas.