Darbs

Informācija atjaunota 24.10.2018.

Darba meklēšana

 • Aktuālos darba piedāvājumus Latvijā valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, kā arī privātajā sektorā atradīsiet Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā (portālā ir iespējams ne tikai meklēt darba piedāvājumus, bet arī reģistrēt savu CV).
 • Par aktuālajām vakancēm varat interesēties arī attiecīgās valsts iestādes/ pašvaldības/ uzņēmuma interneta vietnē.
 • Informāciju par aktuālajām vakancēm Latvijā iespējams atrast arī citos specializētos darba meklēšanas portālos internetā.

Iegūstiet darba pieredzi brīvprātīgajā darbā

Aicinām studējošos ārpus Latvijas, kā arī citus interesentus izvērtēt iespēju piedalīties dažādos projektos un iepazīties ar brīvprātīgā darba piedāvājumiem Latvijā. Tā ir iespēja iegūt vērtīgu darba pieredzi.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) galvenokārt sniedz pakalpojumus bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Atbalsts tiek sniegts arī personām, kas pakļautas bezdarba riskam.
NVA piedāvā:

 • karjeras konsultācijas;
 • valsts valodas apguvi;
 • praktisku un profesionālu apmācību;
 • kā arī citus aģentūras organizētus aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Atbalsts tiek sniegts arī darba devējiem vajadzīgo speciālistu atrašanā un sagatavošanā.
Aicinām sazināties ar NVA speciālistiem, ja nepieciešama palīdzība darba meklēšanā vai vēlaties saņemt papildus informāciju par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem.

EURES

EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls. Ar EURES informācijas tīkla palīdzību internetā ikviens var iegūt informāciju par brīvajām darbavietām, dzīves un darba apstākļiem Latvijā un citās Eiropas valstīs.
NVA EURES konsultanti sniedz arī bezmaksas konsultācijas un atbild uz jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā. Ārvalstīs dzīvojošajiem valsts pārvaldes personāla atlases speciālisti nodrošina iespēju piedalīties darba intervijās, izmantojot skype vai citas web saziņas iespējas.

Aicinām sazināties ar EURES konsultantiem par aktuāliem jautājumiem vai meklēt informāciju http://www.nva.gov.lv/eures/

Atalgojums Latvijā

 

 • Bruto alga jeb aprēķinātā darba samaksa ir pamatalga, mēnešalga vai amata alga pirms nodokļu nomaksas.
 • Neto alga ir darba samaksa, ko nodarbinātais saņem pēc nodokļu nomaksas.

2016. gadā Latvijā vidējā bruto darba samaksa bija 859 eiro.

Latvijā lielākās mēneša vidējā bruto darba samaksas vērojamas tādās nozarēs kā:

 • finanšu un apdrošināšanas darbība - 1819 eiro
 • informācijas un komunikācijas pakalpojumi - 1364 eiro
 • elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana - 1163 eiro
 • profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi - 937 eiro

 Noderīgi

 1. Dati par vidējo atalgojumu dažādās nozarēs un cita noderīga statistiskā informācija Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē.
 2. Pirms pieņemt darba piedāvājumu VID publiskojamo datu bāzē var pārbaudīt, vai potenciālais darba devējs nav iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu parādnieku sarakstā, vai tam nav apturēta saimnieciskā darbība, vai darba devējs nav starp tiem, kas maksā mazāk par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kā arī, cik kopumā tas ir samaksājis nodokļos iepriekšējā gadā.
 3. Uzņēmumu Reģistrs (UR) sniedz informāciju par tā pārvaldībā esošiem reģistriem, un ļauj noskaidrot potenciālā darba devēja uzņēmējdarbības reputāciju, piemēram, informāciju par uzņēmuma maksātnespējas procesiem, komercķīlām vai likvidāciju, izmantojot UR tīmekļvietnes meklētāju.
 4. Maksātnespējas reģistrā iespējams uzzināt maksātnespējas statusu, meklējot informāciju pēc parādnieka reģistrācijas nr., nosaukuma vai vārda/uzvārda.

Darba drošība

Latvijā darba aizsardzību, normatīvo aktu prasību ievērošanu un darba līgu-mos/koplīgumos noteikto pienākumu izpildi gan no darba devēja, gan darba ņēmēja puses uzrauga, izvērtē un kontrolē Valsts darba inspekcija (VDI).

Reģionālā mobilitāte

Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu bezdarbniekiem no reģioniem, kuros darbu atrast neizdodas, un virzīt tos uz brīvajām darbavietām tuvākajos reģionos un pilsētās, nodrošinot finansiālu atbalstu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai. Noskaidrojiet pie NVA speciālistiem, vai varat saņemt finansiālu atbalstu, uzsākot darbu kādā no attālākajiem reģioniem.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādas ir pieprasītākas profesijas Latvijā ?
Pārdevēji, pārdošanas speciālisti un konsultanti, strādnieki, transportlīdzekļu vadītāji, pastnieki, tirdzniecības pārstāvji un aģenti, celtniecības speciālisti, klientu apkalpošanas speciālisti, pavāri un šuvēji. Informāciju par darba piedāvājumiem atradīsiet Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā.