Repatriācija un pilsonība

Latvijas pilsonība/dubultpilsonība

Latvijas pilsonība ir personas noturīga tiesiska saikne ar Latvijas valsti. Latvijas pilsonību var iegūt dažādos veidos - reģistrācijas, kā arī naturalizācijas kārtībā. Latvijas pilsoņi neatkarīgi no pilsonības iegūšanas veida tiesībās un pienākumos ir vienlīdzīgi.

Detalizētu informāciju par Latvijas pilsonības iegūšanu skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) tīmekļa vietnē.

Latvijas iedzīvotāju pastiprināta mobilitāte pēc pievienošanās ES un nepieciešamība saglabāt saikni ar pilsoņiem visā pasaulē noteica nepieciešamību ievērojami paplašināt dubultās pilsonības piemērojamības loku. Kopš 2013. gada 1. oktobrī stājās spēkā grozījumi Pilsonības likumā, Latvijas pilsoņiem iespējama dubultā pilsonība. Latvijas pilsoņu dzīvošana ārpus Latvijas teritorijas neizraisa Latvijas pilsonības zaudēšanu.
Informāciju par dubultpilsonības pieļaujamību skatīt šeit.

Repatriācija

Repatriācija nozīmē personas brīvprātīgu pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs).
Vairāk informācijas par repatriāciju un kārtību, kādā var noformēt repatrianta statusu, pieejama PLMP tīmekļa vietnē.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā tiek piešķirts repatrianta statuss? Kādu materiālo palīdzību var saņemt repatriants?
Persona, kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs), dokumentus repatrianta statusam var iesniegt personīgi Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļā Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, iepriekš piesakoties pa tālr. 67219259, 67219586, 67829797 uz pieņemšanu. Dokumenti tiek izskatīti 90 dienu laikā. Ja dokumenti atbilst Repatriācijas likumam, persona saņem lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu un var saņemt pastāvīgās uzturēšanas atļauju.
Pēc pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanas repatriants, kurš izceļojis no Latvijas līdz 1990. gada 4. maijam, var saņemt materiālo palīdzību ceļa izdevumiem un latviešu valodas apmācībai. Bezdarba gadījumā šādu atbalstu var saņemt 6 mēnešus pēc kārtas.
Lai saņemtu materiālo pabalstu, repatriantam ir jāsazinās ar PMLP migrācijas nodaļu pa tālr. 67219259, 67219586, 67829797.