Klientu atbalsts ES vienotajā tirgū

Informācija publicēta 19.03.2021.

 

Attīstoties Eiropas vienotajam tirgum un pakalpojumu videi, iedzīvotājiem un uzņēmējiem var rasties jautājumi par savām iespējām, tiesībām un pienākumiem konkrētajā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstī. Šim nolūkam esam apkopojuši informāciju par nacionālā mēroga un ES mēroga palīdzības pakalpojumu sniedzējiem, pie kuriem klienti var vērsties, lai saņemtu informāciju, konsultācijas saistībā ar valsts pārvaldes pakalpojumiem, veselības aprūpes sistēmu, ārvalstu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā, būvniecību un produktu prasībām.


Vienotais pakalpojumu kontaktpunkts 

(VRAA)

 

Pakalpojuma veids: vienotais pakalpojumu kontaktpunkts, sniedz valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv lietotāju atbalstu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu.

 

Sagaidāmais rezultāts: konsultācijas par portāla www.latvija.lv lietošanu un e-pakalpojumu izpildi.

 

Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija: konsultāciju laiks – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8:30 - 16:30, piektdien plkst. 8:30 - 16:00*:

 

 

Pieejams bez maksas.

 

Ar pakalpojuma izpildi saistītie termiņi un vidējais laiks, kas nepieciešams pakalpojuma saņemšanai: maksimālais atbildes sniegšanas termiņš 6 darba dienas (var būt garāks atkarībā no jautājuma vai situācijas komplicētības).


Valsts pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunkts 

(NVD)

Pakalpojuma veids: kontaktpunkts ir informācijas centrs, kas sniedz informāciju par savas valsts veselības aprūpes sistēmu un pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību.

 

Sagaidāmais rezultāts: informācija par valsts veselības aprūpes sistēmu un pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību.

 

Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija: darba laiks – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.30 - 17.00, bet piektdienās plkst. 8.30 - 15.00*:

 

 • Nacionālais veselības dienests, Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, Latvija;
 • tālrunis Latvijas iedzīvotājiem: 80001234;
 • tālrunis ārzemniekiem: +371 67045005;
 • e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv;
 • www.vmnvd.gov.lv/.

 

Pieejams bez maksas.

 

Ar pakalpojuma izpildi saistītie termiņi un vidējais laiks, kas nepieciešams pakalpojuma saņemšanai: maksimālais atbildes sniegšanas termiņš 2 darba dienas.    


Valstu profesionālās kvalifikācijas atbalsta centrs 

(AIC)

Pakalpojuma veids: nacionālais kontaktpunkts jautājumos par ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās Latvijā.

 

Sagaidāmais rezultāts: informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu personām, kuras ārvalstīs ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju tajās profesijās, kas Latvijā tiek reglamentētas.

 

Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija:

 

 • Akadēmiskās informācijas centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija;
 • tālrunis:  +371 67225155;
 • e-pasts: prof@aic.lv;
 • www.aic.lv.

 

Pieejams bez maksas.

 

Ar pakalpojuma izpildi saistītie termiņi un vidējais laiks, kas nepieciešams pakalpojuma saņemšanai: maksimālais atbildes sniegšanas termiņš – 1 mēnesis, vidējais laiks ir 2 - 5 dienas.    


Būvizstrādājumu informācijas punkts 

(EM)

Pakalpojuma veids: būvniecības kontaktpunkts, kur var iegūt informāciju par prasībām būvizstrādājumiem.

 

Sagaidāmais rezultāts: informācija par nacionālām prasībām konkrētam būvizstrādājumam.

 

Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija:

 

 

Pieejams bez maksas.

 

Ar pakalpojuma izpildi saistītie termiņi un vidējais laiks, kas nepieciešams pakalpojuma saņemšanai: 15 dienas.


Vienotais produktu kontaktpunkts 

(LIAA)

Pakalpojuma veids: vienotais produktu kontaktpunkts sniedz informāciju uzņēmējiem par nacionālajiem noteikumiem un prasībām produktiem, kurus piemēro pirms preču laišanas tirgū.

 

Sagaidāmais rezultāts: vienotais produktu kontaktpunkts var palīdzēt rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 

 • prasības produktiem ES dalībvalstīs;
 • informācija par kompetentajām iestādēm ES dalībvalstīs;
 • informācija par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un procedūrām ES dalībvalstīs;
 • informācija par savstarpējas atzīšanas principu un Regulas 2019/515 piemērošanu, u.c.

Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija:

 

 

Pieejams bez maksas.

 

Ar pakalpojuma izpildi saistītie termiņi un vidējais laiks, kas nepieciešams pakalpojuma saņemšanai: līdz 15 darba dienām.


 * Darba laiki norādīti pēc vietējā laika

 

 

Papildus resursi: