Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?

Reizēm ir situācijas, kad ir nepieciešams zināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu Tev piederošā īpašumā. Piemēram, tajās reizēs, kad pastkastītē atrodam citai personai adresētu vēstuli vai arī, pērkot īpašumu, lai slēdzot līgumu ar apsaimniekotāju, nebūtu jāmaksā apsaimniekošanas maksa par vairākām personām, kuras nemaz nepazīstam.

Ja nekustamais īpašums pieder tev

Lai bez maksas iegūtu informāciju par sev piederošajiem nekustamajiem īpašumiem un tajā deklarētajām personām portālā www.latvija.lv izvēlies e-pakalpojumu „Manā īpašumā deklarētas personas”. Pakalpojums nodrošina iespēju Tev iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs.

Ja nekustamais īpašums tev nepieder

Ja nekustamais īpašums Tev vēl nepieder, bet pirms iegādes vēlies zināt, kas tajā ir deklarējis dzīvesvietu, palūdz šo e-pakalpojumu izpildīt dzīvokļa īpašniekam un parādīt Tev e-pakalpojumā iegūtos rezultātus.