Dzīvesvietas deklarēšana

 

26.09.2019.

 

Dzīvesvietas deklarēšana ir obligāts pienākums gan Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, gan personām, kuras saņēmušas uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības. Precīzi norādīta personas adrese nodrošina iespēju īstenot savas tiesības un pienākumus, kā arī saņemt būtisku informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm. Papildu šim pienākumam, Jums ir iespēja uzzināt kā piedeklarēties, kurš deklarējies Jūsu īpašumā, kā anulēt citas personas dzīvesvietu un citus ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus.


Daudzas situācijas, kas saistītas ar dzīvesvietas deklarēšanu vai deklarētās dzīvesvietas pārbaudi, iespējams risināt elektroniskā veidā, jebkurā Jums ērtā brīdī.


1. Kāda ir mana deklarētā dzīvesvieta? 1. Kāda ir mana deklarētā dzīvesvieta?
2. Ja vēlaties mainīt deklarētās dzīvesvietas adresi 2. Ja vēlaties mainīt deklarētās dzīvesvietas adresi
3. Kā paziņot dzīvesvietu ārvalstīs? 3. Kā paziņot dzīvesvietu ārvalstīs?
4. Kā uzzināt, kuras personas ir deklarētas man piederošajā īpašumā? 4. Kā uzzināt, kuras personas ir deklarētas man piederošajā īpašumā?
5. Kā anulēt citas personas deklarēto dzīvesvietu? 5. Kā anulēt citas personas deklarēto dzīvesvietu?
6. Kā pārbaudīt, vai persona ir deklarēta Jums zināmajā adresē? 6. Kā pārbaudīt, vai persona ir deklarēta Jums zināmajā adresē?