Kā deklarēt (reģistrēt) savu dzīvesvietu?

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk maina savu dzīvesvietu, cits pārceļas no vienas pilsētas daļas uz otru, cits no vienas pilsētas uz otru. Bet vai Tu zināji, ka Latvijā ir likums, kas nosaka, ka Tev ir pienākums mēneša laikā, kopš Tu pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt savu dzīvesvietu? Dzīvesvietas deklarāciju Latvijā regulē Dzīvesvietas deklarēšanas likums.

Deklarēt dzīvesvietu var:
  • klātienē tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta (maksas, šobrīd 3,00 Ls);
  • elektroniski portālā www.latvija.lv (bez maksas).

Dzīvesvietas deklarēšana www.latvija.lv – 5 minūtēs un bez maksas

Portālā www.latvija.lv e-pakalpojumā „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” jānorāda persona, kurai vēlies deklarēt dzīvesvietu un tiesisko pamatu. Elektroniski var deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.
Jāspiež poga „Izveidot jaunu adresi” – jāieraksta lodziņos jaunā adrese, kuru vēlies deklarēt, un spied pogu „Meklēt”. Kad adrese Valsts adrešu reģistrā ir atrasta, tad jāklikšķina uz tās virsū. Ja esi norādījis adresi Rīgā, tad izvēlies priekšpilsētu vai rajonu. Sava izvēle jāapstiprina.

Tev ir iespēja uzreiz norādīt arī papildu adreses,

 piemēram, ja vasarā Tu plāno ilgāk kā mēnesi dzīvot citā vietā. Veido atkal „Jaunu adresi”, tikai šoreiz Tev parādīsies papildlauks, kurā var norādīt laika periodu, kad Tu papildu adresē uzturēsies, pārējo jāaizpilda tāpat kā iepriekšējā solī. Papildu adreses var veidot uzreiz vairākas.

Kad esi sarakstījis visas adreses, 

spied pogu „Deklarēt”, pēc kuras nospiešanas tiek attēlota saite, ar kuru var atvērt datni ar sagatavoto deklarāciju.
Pārbaudi deklarācijā iekļauto datu pareizību! Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas Tavs iesniegtais dokuments vairs elektroniski nebūs pieejams.
Pēc pogas „Iesniegt” nospiešanas, ievadītie dati tiek nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un ziņas tiek automātiski aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.
Pamācība, kā elektroniski deklarēt savu dzīvesvietu, ir pieejama arī video veidā Youtube.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186. panta otrā daļa) vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu līdz 250 (divsimt piecdesmit) latiem.

Ja vēlies pārliecināties par savu deklarēto dzīvesvietu,

 tad izvēlies e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”;