Dabas un vides aizsardzība

 

03.12.2020.

 

Mūsu ikdienas izvēles un darbības nereti uz vidi atstāj lielāku ietekmi nekā mēs domājam, tāpēc ir svarīgi apzināties galvenos vides un dabas aizsardzības principus. Mūsdienu informācijas laikmetā, izmantojot dažādus digitālos rīkus, iesaistīties dabas un vides aizsardzībā kļūst arvien vienkāršāk.

 

CSS Collapse

1. Aizsargājamās dabas teritorijas 1. Aizsargājamās dabas teritorijas
2. Dabas pieminekļi 2. Dabas pieminekļi
3. Augu un dzīvnieku aizsardzība 3. Augu un dzīvnieku aizsardzība
4. Medības 4. Medības
5. Makšķerēšana, vēžošana, zemūdens medības un zveja 5. Makšķerēšana, vēžošana, zemūdens medības un zveja
6. Vides piesārņojuma ierobežošana 6. Vides piesārņojuma ierobežošana
7. Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana 7. Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana
8. Vides kvalitātes dati 8. Vides kvalitātes dati
9. Dabas aizsardzības starptautiskās normas 9. Dabas aizsardzības starptautiskās normas
10. Noderīgi resursi 10. Noderīgi resursi