Muitas nodoklis un citi nodokļi, ko iekasē par preču importu

Informācija atjaunota 20.01.2023.

 

Muitas maksājumi ir noteikts obligāti maksājamo nodokļu kopums, ko iekasē muitas iestādes par precēm, kuras tiek ievestas no trešajām (ārpussavienības) valstīm un laistas brīvā apgrozībā Savienības muitas teritorijā.

 

Lai no trešajām (ārpussavienības) valstīm ievestās preces būtu brīvā apritē Eiropas Savienībā (ES), tās noteiktā kārtībā, iesniedzot muitas deklarāciju, ir jāpiesaka muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā un jāsamaksā ES un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktie nodokļi – ievedmuitas nodoklis un tam pielīdzinātie maksājumi (piemēram, antidempinga vai kompensācijas maksājums), pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kā arī akcīzes nodoklis par akcīzes precēm.

 

Ievedmuitas nodokļa noteikšanas un piemērošanas kārtību, kā arī samaksas, atlikšanas, atmaksāšanas kārtību nosaka ES normatīvie akti, kas nodrošina vienotu muitas nodokļu piemērošanu visās ES dalībvalstīs.

 

Savukārt PVN un akcīzes nodokļa noteikšanas, piemērošanas, samaksas, atlikšanas, atmaksāšanas kārtību nosaka dalībvalstu nacionālie normatīvie akti, kas balstīti uz attiecīgā nodokļa veida ES direktīvu. Latvijā tie ir Pievienotās vērtības nodokļa likums un  likums “Par akcīzes nodokli”.

 

Precīzu informāciju par konkrētai precei piemērojamiem ES un nacionālajā līmenī noteiktajiem ārējās tirdzniecības pasākumiem (ja ir zināms importētās preces kods) var atrast Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) sadaļā TARIC – Pasākumi – Preces kodam.

 

Iesaistītās iestādes: Valsts ieņēmumu dienests (VID).

CSS Collapse

Rodapé no estilo do site da apple, que usa um truque com checkbox para ter uma solução 100% CSS para mostrar ou recolher um menu. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

1. Ievedmuitas nodoklis 1. Ievedmuitas nodoklis
2. Akcīzes nodoklis 2. Akcīzes nodoklis
3. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 3. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)