• Uzņēmējdarbības veikšana

  Normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikta virkne prasību, kas uzņēmējam, veicot saimniecisko darbību, kā arī komercdarbību ir jāievēro un jānodrošina. Informācija par reģistriem, struktūrvienības reģistrāciju, nodokļu jautājumi, iepirkumi, statistika, imports, eksports, finanšu atbalsts un citi jautājumi.

 • Iepirkumi un statistika

  Kā uzņēmējam vislabāk piedalīties publiskajos iepirkumos, kas ir elektronisko iepirkumu sistēma (EIS), kā piedalīties publiskajos iepirkumos, kā publicēt paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru, kur komersantam elektroniski iesniegt statistikas pārskatus.

 • Dalība valsts un pašvaldību iepirkumos

  Iepirkumu procedūru veidi un iepirkumu dalībnieku lomas, publikācijas par iepirkumiem, darba uzsākšana Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana iepirkumam, piedāvājuma izskatīšana un iepirkuma konkursa rezultāti, iepirkuma procedūru prasību un to rezultātu apstrīdēšana, piegādātāja atbilstības pārbaude iepirkuma nosacījumiem, iepirkuma līguma slēgšana.

 • Darbinieku tiesības un pienākumi

  Darba līgums, darba un atpūtas laiks un darba veikšanas vieta, nodarbināšana ārpus Latvijas, darba samaksa un piemaksas, sociālā apdrošināšana, droša un nekaitīga darba vide, atvaļinājumi, blakus darbs, arodbiedrības, intelektuālā īpašuma aizsardzība, diskriminācijas aizliegums, psiholoģiskā drošība, trauksmes celšana par pārkāpumiem, svarīgākie darbinieku pienākumi, darba attiecību izbeigšana un noderīgi resursi.

 • Tirdzniecība internetā

  Internetveikala izveide, obligātā informācija par tirgotāju, uzņēmējdarbības un struktūrvienības reģistrācija, personīgo mantu tirgošana internetā, tirdzniecības ierobežojumi, aizliegumi un īpašie nosacījumi, pasūtījumu piegāde un apmaksa, patērētāju tiesības, noderīgi resursi.

 • Muitas nodoklis un citi nodokļi, ko iekasē par preču importu

  Muitas maksājumi ir noteikts obligāti maksājamo nodokļu kopums, ko iekasē muitas iestādes par precēm, kuras tiek ievestas no trešajām (ārpussavienības) valstīm un laistas brīvā apgrozībā Savienības muitas teritorijā.

 • Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšana

 • Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana

  Eiropas Savienības fondu veidi, līdzfinansējuma saņemšanas iespējas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem, lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem. Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process.

 • Pārtikas produktu un dzīvnieku imports un eksports

  Sagatavošanās starptautiskai tirdzniecībai, tirdzniecība Eiropas Savienības robežās, eksports uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, imports no trešajām valstīm, muitas procedūras un maksājumi, atbalsta iespējas.

 • Informācija elektronisko sakaru komersantiem par infrastruktūru un būvdarbiem ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla izvēršanai

  Informācija elektronisko sakaru komersantiem par infrastruktūru un būvdarbiem ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla izvēršanai.