• Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Uzņēmuma nosaukums un uzņēmējdarbības formas, uzņēmuma reģistrācija t.sk.reģistrācija elektroniski, fizisko personu saimnieciskā darbība, nodokļu jautājumi, kā pieteikties mikrouzņēmuma nodokļu (MUN) maksātāja statusam, kā pieteikties reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā, darbinieku pieņemšana darbā, speciālās atļaujas, noderīga informācija un pieejamie e-pakalpojumi uzņēmējiem.

 • Ražošana mājas apstākļos

  Ja vēlaties nodarboties ar mājražošanu – pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos, vai amatniecību, jāievēro normatīvie akti un regulējumi, kas nodrošinās, ka saražotais ir drošs patēriņam un uzņēmējdarbība – likumīga. Daudzas no nepieciešamajām darbībām ir veicamas elektroniski, turklāt, dažādos gadījumos pieejami atviegloti noteikumi, kas palīdzēs veiksmīgāk iesākt jauno nodarbošanos.

 • Augkopība

  Augkopība ir lauksaimniecības pamatnozare, kurā nodarbojas ar dažādu pārtikā, lopkopībā, rūpniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs izmantojamu kultūraugu audzēšanu. Lai veiksmīgi nodarbotos ar augkopību, ir daudz prasību un pienākumu, kas lauksaimniekam jāievēro un jāveic dažādās valsts un pašvaldību iestādēs. E-pakalpojumi palīdzēs Jums iestāžu pakalpojumus saņemt ērtāk un ātrāk neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas.

 • Lopkopība

  Lopkopība ir lauksaimniecības nozare, kas ietver mājdzīvnieku audzēšanu, lai iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktus. Izšķir vairākus lopkopības veidus - piena lopkopību, aitkopību, cūkkopību, putnkopību, zirgkopību, biškopību un zvērkopību. Nodarbošanās ar lopkopību prasa specifiskas zināšanas un prasmes, normatīvo regulējumu ievērošanu, un arī ievērojamu laika patēriņu. Tāpēc iespēja daudzas formalitātes kārtot elektroniski ir izdevīga.

 • Pārtikas nozare

  Kā uzsākt darbu pārtikas apritē, kas jādara, ja vēlas no trešajām valstīm ievest pārtiku un tirgot Latvijā, kas jādara, ja uzņēmums vēlas uz trešajām valstīm izvest dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, dzīvus dzīvniekus un nepārtikas produktus.

 • Attālināta saziņa ar klientu, telpu pielāgošana, atkritumu pārskatu iesniegšana

  Kā iesniegt pārskatus par atkritumu apsaimniekošanu, ūdens resursu lietošanu un gaisa aizsardzību, kā izveidot risinājumu attālinātai saziņai ar klientiem, kā pielāgot telpas par sava uzņēmuma telpām un nokārtot ar to saistītās formalitātes.

 • Lauksaimniecība

  Kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, kā pieteikties lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ES fondu investīciju projektiem, kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem, kā meža īpašniekam iesniegt pārskatus par mežsaimniecisko darbību.