Biežāk skatītās dzīves situācijas

Šajā lapā varat atrast saites uz aprakstiem, kā rīkoties dažādās dzīves situācijās. Uzziniet, kā valsts var palīdzēt jums un kādas ir jūsu saistības pret valsti.

Darbs un sociālie pakalpojumi

 1. Vecuma pensijas apmērs un saņemšana
 2. Bezdarbnieka pabalsts
 3. Darba zaudēšana un meklēšana
 4. Mirušo apbedīšana
 5. Nodarbinātība dažādām sabiedrības grupām

Nauda un nodokļi

 1. Kā atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem
 2. Kur uzzināt, vai darba devējs par mani maksā nodokļus
 3. Darbs un nodokļi
 4. Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju
 5. Kā kredītiestādei pārliecināties par personas ienākumiem
 6. Kur paziņot par apgādībā esošajām personām nodokļu atlaides saņemšanai

Dzīves vietas deklarēšana Latvijā un ārvalstīs

 1. Paziņošana par dzīvesvietu vai deklarēšanās
 2. Kas jādara, mainot dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstīs
 3. Kā reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas 
 4. Kas jāievēro Latvijas valsts piederīgajiem ārzemēs

Ģimene

 1. Bērna gaidīšana un piedzimšana
 2. Bērna uzturlīdzekļu saņemšana
 3. Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai izziņas Latvijā un no ārvalstīm
 4. Maternitātes un paternitātes pabalstu pieprasīšana un saņemšana
 5. Pilngadības iestāšanās

Laulība

 1. Laulības noslēgšana un šķiršana
 2. Laulības līgums
 3. Personas tiesības noslēgt laulību Latvijā

Veselība

 1. Informācija par manu vai bērnu veselību
 2. Kā reģistrēties un kādus pakalpojumus var saņemt pie ģimenes ārsta
 3. Rīcība saslimšanas gadījumā
 4. Kur apskatīties cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un instrukcijas
 5. Kādus veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā valsts
 6. Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes
 7. Veselība darbavietā
 8. Kur aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni un orgānus pēc nāves

Medikamenti

 1. Kādos gadījumos var saņemt valsts kompensētus medikamentus
 2. Kur paziņot, ja šaubas par veselības aprūpes kvalitāti un zāļu izplatīšanas kārtību
 3. Kā rīkoties, ja zāļu lietošanas laikā novērotas blakusparādības (blaknes)

Māja un īpašumi

 1. Kur iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu
 2. Man piederošo dzīvojamo ēku un telpu uzturēšana
 3. Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
 4. Man piederošās lauksaimniecības zemes un meža uzturēšana
 5. Kā uzsākt privātmājas būvniecību
 6. Kur iegūt informāciju par konkrētā vietā notikušiem noziegumiem un negadījumiem
 7. Ārkārtas palīdzība nelaimes gadījumā. Zvani 112!

Mājdzīvnieki

 1. Kā reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku
 2. Ko darīt mājas dzīvnieka nāves gadījumā
 3. Kur ziņot, ja saimnieks cietsirdīgi izturas pret dzīvnieku
 4. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija, labturība un pārvadāšana

Ceļošana

 1. Kas jāzina, dodoties uz ārzemēm ar mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālos nolūkos
 2. Ceļošanai derīgi personu apliecinoši dokumenti
 3. Ceļošana
 4. Kā nodrošināt tiešu saziņu ar Ārlietu ministriju ārkārtas situācijā ārvalstīs

Kultūra un brīvais laiks

 1. Mednieki un medniekiem nepieciešamie dokumenti
 2. E-iespējas publiskās bibliotēkas
 3. Bezmaksas kultūras informācija un e-Grāmatas internetā

E-lietas

 1. Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu
 2. E-pakalpojumu nozīme un to izmantošanas priekšrocības
 3. Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski

Zini savas tiesības

 1. Parāda vai uzturlīdzekļu piedziņa. Kā uzsākt mazo prasību procedūru
 2. Patērētāju tiesības
 3. Kā cietušajam pieprasīt valsts kompensāciju
 4. Kā pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību
 5. Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos
 6. Kur paziņot, ja saskaries ar nelegālu saturu vai aktivitātēm internetā
 7. Kur saņemt palīdzību, ja tiek ierobežotas tiesības kādā no ES dalībvalstu iestādēm (SOLVIT)
 8. Sodu apmaksa un apstrīdēšana
 9. Mantojuma atstāšana un saņemšana
 10. Kur ziņot par iespējamiem pārkāpumiem pārtikas veikalā, tirgū un kafejnīcā

Mani dati un personu apliecinošie dokumenti

 1. Mani dati valsts reģistros
 2. Kā pieprasīt izziņu par nesodāmību un administratīvajiem sodiem
 3. Kādos gadījumos Latvijas pilsonim atļauta dubultpilsonība
 4. Kā saņemt personu apliecinošu dokumentu
 5. Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšana
 6. Kā mainīt personas kodu

Izglītība

 1. Kā izvēlēties piemērotāko karjeru
 2. Studijas un mūžizglītība
 3. Kā izvēlēties, ko un kurā augstskolā studēt
 4. Kas jāzina, stājoties augstskolā
 5. Kādas finansiālā atbalsta iespējas ir pieejamas studiju īstenošanai
 6. Kā pieteikties studijām elektroniski
 7. Kādas ir iespējas studijām Eiropā

Transportlīdzekļi

 1. Kur apskatīties informāciju par transportlīdzekli
 2. Kā iegādāties un ekspluatēt auto Latvijā
 3. Kā iegūt un atjaunot transportlīdzekļa vadītāja apliecību
 4. Velosipēdista dalība ceļu satiksmē. Kur elektroniski reģistrēt velosipēdu
 5. Kur uzzināt par satiksmes ierobežojumiem
 6. Transportlīdzekļu reģistrēšana un izmantošana

Uzņēmējdarbība un dalība iepirkumos

 1. Uzņēmējdarbības uzsākšana
 2. Uzņēmējdarbības veikšana
 3. Uzņēmējdarbības pabeigšana
 4. Veselība darbavietā
 5. Ražošana mājas apstākļos
 6. Dalība valsts un pašvaldību iepirkumos
 7. Nevalstiskā organizācija
 8. Iepirkumi un statistika

Uzņēmējdarbības nozares

 1. Pārtikas nozare
 2. Veselības nozare
 3. Lopkopība
 4. Man piederošās lauksaimniecības zemes un meža uzturēšana
 5. Augkopība
 6. Attālināta saziņa ar klientu, telpu pielāgošana, atkritumu pārskatu iesniegšana
 7. Lauksaimniecība un tūrisms

Vēl iesakām apskatīties

 1. Populārākie e-pakalpojumi portālā Latvija.lv
 2. Klientu atbalsts ES vienotajā tirgū