Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā

  • Nosaukums: Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personai iespēju pārbaudīt, kādi dati par viņu tiek glabāti Biometrijas datu apstrādes sistēmā un nepieciešamības gadījumā pieteikt to labošanu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Īss nosaukums: EP74
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP74-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju