Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

 • Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē
 • Īss apraksts: Pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Pakalpojums nav pieejams nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotajām personām un juridiskām personām.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • Īss nosaukums: EP57
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP57-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju