Informācija par uzturlīdzekļu parādu

  • Nosaukums: Informācija par uzturlīdzekļu parādu
  • Īss apraksts: Pakalpojuma ietvaros lietotājs: 1)saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā parādnieks; 2)iegūst informāciju par faktu vai citai personai ir parāds pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
  • Īss nosaukums: EP56
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP56-V1-1
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju