Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu

  • Nosaukums: Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu
  • Īss apraksts: Pakalpojuma ietvaros lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā iesniedzējs. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
  • Īss nosaukums: EP55
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP55-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju