Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta

  • Nosaukums: Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kura ir saņēmusi VSAA izmaksāto pensiju vai slimības pabalstu, iegūt informāciju par VSAA ieturēto un budžetā ieskaitīto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta. Informācija par ieturēto nodokli no pensijas pieejama, sākot no 2010.gada, par ieturēto nodokli no slimības pabalsta - sākot no 2011.gada. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP53
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP53-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju