Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma „Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību" darbībā. Kļūdas gadījumā aicinām izmantot e-pakalpojumuInformācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem”.

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību

  • Nosaukums: Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kurai kopš 2008.gada bijis piešķirts kāds no VSAA pakalpojumiem (pabalsts, pensija, atlīdzība), saņemt informāciju par summām, kas nosūtītas ieskaitīšanai kontā vai piegādei dzīvesvietā. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP52
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP52-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju