Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem

  • Nosaukums: Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kurai kopš 2008. gada ir bijis piešķirts kāds no VSAA pakalpojumiem (pensija, pabalsts, atlīdzība), iegūt informāciju par piešķirto pakalpojumu, tā apmēru un datumu, no kura tas piešķirts. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP51
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP51-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju