Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem

  • Nosaukums: Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju par ieturējumiem, ko VSAA veikusi kā ienākumu (pensijas, pabalsta, atlīdzības) izmaksātāja, sākot no 2011.gada 1.jūnija, izpildot tiesas spriedumus vai citu iestāžu izpildrīkojumus par parādu piedziņu, administratīvo sodu nomaksu u.c., vai atgūstot VSAA pārmaksas. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP50
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP50-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju