Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās

  • Nosaukums: Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās
  • Īss apraksts: Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Šī e-pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta elektroniska vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmām 12 Latvijas augstskolās un apmaksas veikšana par pieteikumu konkursā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē ir iespēja veikt studiju programmu prioritāšu maiņu, sekot līdzi konkursa provizoriskajiem rezultātiem un iepazīties ar gala rezultātiem. !!! Izmantojot interneta pārlūku Safari, nav iespējams izpildīt e-pakalpojumu! CE rezultātus ir iespējams aplūkot izmantojot elektroniskā paraksta, eID vai internetbankas autentifikācijas līdzekli.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Rīgas Tehniskā universitāte
  • Īss nosaukums: EP42
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP42-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju