03.02.2023. plkst. 18:00 līdz 05.02.2023. plkst. 12:00 saistībā ar Valsts zemes dienesta IKT infrastruktūras uzturēšanas darbiem ir iespējami traucējumi e-pakalpojuma darbībā.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.