Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

  • Nosaukums: Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa. E-pakalpojumā iesnieguma parakstīšana iespējama tikai ar eID un eParaksts. E-pakalpojums nav pieejams ar eParaksts Mobile.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Īss nosaukums: EP27
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP27-V1-2
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju