E-pakalpojuma darbībā iespējami traucējumi. Ja e-pakalpojumā izpildes laikā novērojat kļūdu, aicinām atkārtoti uzsākt e-pakalpojumu. 

Lai pārbaudītu, vai dzīvesvietas deklarācija ir veiksmīgi iesniegta, iesakām izpildīt e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā".

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

 • Nosaukums: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Īss nosaukums: EP26
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP26-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju