Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

  • Nosaukums: Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona aizpilda un iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu jauna subjekta vai juridiskā fakta reģistrācijai, izmaiņu, maksātnespējas procesu, likvidācijas vai juridiskā fakta izbeigšanas reģistrācijai, pievieno nepieciešamos dokumentus, kā arī saņem valsts notāra lēmumu (un citus dokumentus, ja tādi izsniedzami). Pie e-pakalpojuma pašreiz ir iespējams autentificēties tikai fiziskām personām. Ja persona ir autentificēta kā juridiska persona, tad e-pakalpojums nebūs pieejams. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Uzņēmumu reģistrs
  • Īss nosaukums: EP119
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP119-V2-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju