Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Mani dati Fizisko personu reģistrā.

 • Nosaukums: Mani dati Fizisko personu reģistrā.
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, pārbaudīt ziņas, kas par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu iekļautas Fizisko personu reģistrā. Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek sniegtas aktuālās un vēsturiskās ziņas no Fizisko personu reģistra.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Īss nosaukums: EP01
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP01-V2-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju