Šobrīd e-pakalpojums tiek pārstrādāts un atsevišķos gadījumos ir iespējama kļūdaina datu attēlošana.

Ja e-pakalpojumā Jūs norādījāt dzīvesvietas adresi ārvalstī, tehnisku problēmu rezultātā e-pakalpojumā tā netiek uzrādīta. Lūdzu pārbaudiet datus, izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā". Gadījumā, ja papildus norādītajai dzīvesvietas adresei ārvalstī vēlaties norādīt arī vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, tad pašreiz e-pakalpojuma ietvaros to nav iespējams veikt. Aicinām iesniegt rakstveida iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai vērsties Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī.  Iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir iespējams iesniegt:
- elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi;
- e-pastā pasts@pmlp.gov.lv;
- pa pastu, pievienojot iesniegumam personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopiju.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.