Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka no 2023. gada 31. decembra plkst. 23:57 līdz 2024. gada 2. janvārim plkst. 00:01 portālā tiks īslaicīgi pārtraukta e-pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana” darbība.
Lūdzam laikus deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijas Republikā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, ja tas ir nepieciešams, un pārliecināties par aktuālo dzīvesvietas adresi, izmantojot portālā pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā”.

 

Šobrīd e-pakalpojums tiek pārstrādāts un atsevišķos gadījumos ir iespējama kļūdaina datu attēlošana.

Ja e-pakalpojumā Jūs norādījāt dzīvesvietas adresi ārvalstī, tehnisku problēmu rezultātā e-pakalpojumā tā netiek uzrādīta. Lūdzu pārbaudiet datus, izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā". Gadījumā, ja papildus norādītajai dzīvesvietas adresei ārvalstī vēlaties norādīt arī vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, tad pašreiz e-pakalpojuma ietvaros to nav iespējams veikt. Aicinām iesniegt rakstveida iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai vērsties Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī.  Iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir iespējams iesniegt:
- elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi;
- e-pastā pasts@pmlp.gov.lv;
- pa pastu, pievienojot iesniegumam personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopiju.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.