Tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojumā iespējami darbības traucējumi.
E-pakalpojumā šobrīd nav iespējams saņemt informāciju par nekustamajos īpašumos Aizkraukles novadā, Jelgavas novadā un Ogres novadā deklarētajām un reģistrētajām personām.
Lai saņemtu informāciju, nekustamā īpašuma īpašniekam ir iespēja ar pieprasījumu vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, iesniedzot brīvas formas pieprasījumu:
- elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi;
- e-pastā pasts@pmlp.gov.lv, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
- pa pastu.
Pārbaudīt ziņas par sevi iespējams e-pakalpojumā "Mani dati Fizisko personu reģistrā".

 

Īslaicīgu tehnisku problēmu dēļ e-pakalpojuma izpilde notiek ierobežotā funkcionalitātē. Ja, pildot e-pakalpojumu, pārlūka logā neattēlojas kāds no e-pakalpojuma elementiem (pogas), iesakām samazināt ekrāna izmēru, piemēram, vienlaikus nospiežot un paturot tastatūras pogas Ctrl-.

Manā īpašumā deklarētās personas

  • Nosaukums: Manā īpašumā deklarētās personas
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Īss nosaukums: EP00
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP00-V1-6
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju