Oficiālās statistikas veidlapas
Selected Organization: Centrālā statistikas pārvalde
Brief description:
Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldei iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas datumu.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Period:
Veidlapā noteiktajā termiņā
Process description
Documents and forms
Other information
Iesniedzams dokuments
Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma
It is necessary to service step:
2
Hipersaite
Manas veidlapas
It is necessary to service step:
1
Oficiālās statistikas veidlapas
It is necessary to service step:
1