Oficiālās statistikas veidlapas
Selected Organization: Centrālā statistikas pārvalde
Brief description:
Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldei iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas datumu.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Period:
Veidlapā noteiktajā termiņā
Process description
Documents and forms
Other information
Redress options
Reminder
Laws and regulations
Service references
Centrālā statistikas pārvalde
Contact details: Rīga, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV - 1010
Information about service restored: 24.05.2023