Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu
Selected Organization: Centrālā statistikas pārvalde
Brief description:
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem.
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem sadalījumā pa valstīm.
Importa (vai eksporta) dati par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Maximum period (in working days):
10
Process description
Payments
Other information
Related Services
Redress options
Reminder
Izmantojot maksas pakalpojumu ārējās tirdzniecības datu iegūšanai jānorāda preces kodi, izmantojot starptautisko preču klasifikāciju "Kombinētā nomenklatūra" (pieejama CSP mājaslapas sadaļā "Klasifikācijas").
CSP tīmekļa vietnē Intrastat helpdesk https://e.csp.gov.lv/helpdesk pieejama papildinformācija par Intrastat sistēmu - preču ārējās tirdzniecības statistiku ar Eiropas Savienības valstīm.
Laws and regulations
Centrālās statistikas pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 732; 12/1/2018)
Service references
Centrālā statistikas pārvalde
Contact details: Rīga, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV - 1010
Information about service restored: 11.09.2023