Cenrādis:
Valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām
Organizācija:
Valsts meža dienests
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Valsts nodevas likmes medību jomā
1.1. Par mednieku eksāmenu teorijā Pakalpojums 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
1.2. Par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) Pakalpojums 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
1.3. Par medību vadītāja eksāmenu Pakalpojums 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
1.4. Par mednieka apliecības izsniegšanu Apliecība 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
1.5. Par medību vadītāja apliecības izsniegšanu Apliecība 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
1.6. Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu
1.6.1. Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar piemērotajiem atvieglojumiem vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošiem (22./23.g. sezonā) Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
1.6.2. Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu bez atvieglojumiem (22./23.g. sezonā) Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
1.6.3. Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar piemērotajiem atvieglojumiem Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
1.6.4. Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu bez atvieglojumiem Gabali 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
1.7. Par medību atļaujas izsniegšanu
1.7.1. Par medību atļaujas izsniegšanu jebkura dzimuma un vecuma aļņa, aļņu buļļa un staltbriežu buļļa nomedīšanai Atļauja 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
1.7.2. Par medību atļaujas izsniegšanu staltbriežu govs vai teļa, aļņu govs vai teļa, medņa, rubeņa un vilka nomedīšanai Atļauja 7,50 EUR 0,00 EUR 7,50 EUR
1.8. Par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā
1.8.1. Par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, ja termiņš ir 1 diena Atļauja 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
1.8.2. Par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām Atļauja 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
1.8.3. Par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, ja atļauja derīga visu medību sezonu Atļauja 200,00 EUR 0,00 EUR 200,00 EUR
1.9. Apliecības maiņa Apliecība 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
2. Valsts nodevas likmes par mežsaimnieciskām darbībām
2.1. Par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
2.2. Par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai Atļauja 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
2.3. Par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu Atzinums 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
2.4. Par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu Atzinums 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
2.5. Par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai
2.5.1. Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirte, kailcirte ar sēklas koku atstāšanu, kailcirte pēc caurmēra, izlases cirtes pēdējais paņēmiens), ja cirsmu platība ir 0.5 ha vai mazāka Apliecinājums 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
2.5.2. Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirte, kailcirte ar sēklas koku atstāšanu, kailcirte pēc caurmēra, izlases cirtes pēdējais paņēmiens), ja cirsmu platība ir 0.51 - 1,00 ha Apliecinājums 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
2.5.3. Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirte, kailcirte ar sēklas koku atstāšanu, kailcirte pēc caurmēra, izlases cirtes pēdējais paņēmiens), ja cirsmu platība ir lielāka par 1,00 ha Apliecinājums 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
2.5.4. Kopšanas cirtē vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir 1,00 ha vai mazāka Apliecinājums 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
2.5.5. Kopšanas cirtē vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir lielāka par 1,00 ha Apliecinājums 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
2.5.6. Sanitārajā cirtē un kopšanas cirtē (jaunaudzēs*- skuju kokiem, ozolam, osim no 21 līdz 40 gadiem) un rekonstruktīvajā cirtē Apliecinājums 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
2.5.7. Pārējās cirtēs Apliecinājums 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
Normatīvie akti: