Atbalsts ārvalstu kompānijai potenciālo investīciju projektu realizācijai Latvijā
Selected Organization: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Brief description:
Atbalsts nepieciešamo biznesa kontaktu veidošanā, informācijas sniegšanā par nodokļiem, izmaksām, likumiem un citiem biznesa vides aspektiem; dažādu piedāvājumu sagatavošana - piemērotas vietas atrašana, zemes, ēkas u.c. izvērtēšana; atbalsts kontaktos ar pašvaldībām un valsts iestādēm potenciālo investīciju projektu īstenošanas gaitā; vizīšu organizēšana uz Latviju; konsultatīvs atbalsts uzņēmuma reģistrācijai projektu realizācijas laikā un pēcapkalpošanā.
Beneficiaries:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Jebkura privāto tiesību fiziska un juridiska persona, kura izskata Latviju kā potenciālo vietu ieguldījumu veikšanai.
Period:
Atkarībā no sniedzamā pakalpojuma satura.
Klienta norādītajos termiņos.

Neizslēdzot tiesisko regulējumu APL izpratnē par faktisko rīcību.
Atkarībā no sniedzamā pakalpojuma satura.
Klienta norādītajos termiņos.
Atbalsts nepieciešamo biznesa kontaktu veidošanā, informācijas sniegšanā par nodok
Process description
Documents and forms
Other information
Related Services
Redress options
Reminder
Laws and regulations
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 11/20/1998)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 1/1/2008)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 857; 1/1/2013)
Service references
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Contact details: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039400

e-pasts: pasts@liaa.gov.lv

http://www.liaa.gov.lv/lv
Information about service restored: 04.07.2022