Translated using Hugo.lv
Initial registration of the educational establishment of tractor engineering drivers
Selected Organization: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Brief description:
The purpose of the service is to provide the educational institution of driver drivers with the right to prepare drivers of tractor-engineering, in conformity with the requirements of regulatory enactments, by issuing a training registration card. Only an educational institution registered in the State Information System may carry out the training of drivers of tractor-engineering.
Beneficiaries:
Private law legal persons
Legal persons or persons authorised by them
Period:
Within a maximum period of time
Process description
Payments
Other information
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Regulatory enactments:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Payment:
Latvija.lv payment from service description
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto elektronisko rēķinu norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Mandatory Name of the position Unit Vienības cena bez PVN PVN The unit price VAT included
Mācību karte izglītības iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Atļauja 280,40 EUR - -
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude Pārbaude 48,80 EUR - -
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis