Translated using Hugo.lv
Certification of national training organisations
Selected Organization: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Brief description:
National training organisations shall be legal persons and authorities wishing to prepare flight crew members for the purposes of obtaining an amatierpilota certificate or aircraft qualification, which entitles flights by aircraft referred to in Regulation No 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing European the Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and 2014/30/EU and 2014/53/EU and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and (EEC) No 3922/91, Annex I.
Beneficiaries:
Legal persons governed by public law, Private law legal persons
Legal persons and institutions.
Maximum period (in working days):
30
Process description
Payments
Other information
Payment for  service step: submission of an application and required proofs
Payment for  service step: submission of an application and required proofs
Regulatory enactments:
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Mandatory Name of the position Unit Vienības cena bez PVN PVN The unit price VAT included
Mācību kursu reģistrēšana, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju un mācību iestāžu programmu novērtēšana un apliecību, sertifikātu, apstiprinājumu izsniegšana, instruktoru norīkošana
pamatmaksa par pirmo pārbaudi un apliecības/sertifikāta izsniegšanu*
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšana Gabali 384,17 EUR 0,00 EUR 384,17 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam Gabali 860,84 EUR 0,00 EUR 860,84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
mācību kursu organizēšana
instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa) Persona 256,12 EUR 53,79 EUR 309,91 EUR
instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa) Persona 128,06 EUR 26,89 EUR 154,95 EUR
eksaminētāju kurss (dalības maksa) Gabali 71,14 EUR 14,94 EUR 86,08 EUR
jebkuras kategorijas lidojumu/navigācijas trenažiera (kas sertificēts citās valstīs, izņemot Apvienoto aviācijas institūciju − JAA sertifikātu) apstiprinājuma izsniegšana*
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 384,17 EUR 0,00 EUR 384,17 EUR
apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 170,74 EUR 0,00 EUR 170,74 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana Gabali 49,80 EUR 0,00 EUR 49,80 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana Gabali 192,09 EUR 0,00 EUR 192,09 EUR
apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
instruktora norīkošana*
lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošana Gabali 78,26 EUR 0,00 EUR 78,26 EUR
instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude) Gabali 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
mācību kursu, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju, mācību iestāžu programmu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana*
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 192,09 EUR 0,00 EUR 192,09 EUR
integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 355,72 EUR 0,00 EUR 355,72 EUR
integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 355,72 EUR 0,00 EUR 355,72 EUR
integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 711,44 EUR 0,00 EUR 711,44 EUR
aviācijas sportistu programmu apstiprināšana Gabali 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem Gabali 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem Gabali 128,06 EUR 0,00 EUR 128,06 EUR
pārējās disciplīnās (katra) Gabali 149,40 EUR 0,00 EUR 149,40 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 430,42 EUR 0,00 EUR 430,42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 430,42 EUR 0,00 EUR 430,42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam Gabali 430,42 EUR 0,00 EUR 430,42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 85,37 EUR 0,00 EUR 85,37 EUR
mācību programmās par katru kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem
gaisa kuģa tipam klasē Gabali 53,36 EUR 0,00 EUR 53,36 EUR
gaisa kuģa klasei Gabali 103,16 EUR 0,00 EUR 103,16 EUR
gaisa kuģa tipam
līdz 10000 kg Gabali 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
no 10001 kg līdz 20000 kg Gabali 199,20 EUR 0,00 EUR 199,20 EUR
no 20001 kg līdz 50000 kg Gabali 302,36 EUR 0,00 EUR 302,36 EUR
no 50001 kg līdz 100000 kg Gabali 401,96 EUR 0,00 EUR 401,96 EUR
vairāk nekā 100000 kg Gabali 519,35 EUR 0,00 EUR 519,35 EUR
modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 213,43 EUR 0,00 EUR 213,43 EUR
modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 213,43 EUR 0,00 EUR 213,43 EUR
modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 426,86 EUR 0,00 EUR 426,86 EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis.