Translated using Hugo.lv
Drawing up, issuing a statement or statistical statement from the national information system “State information system for tractors and their drivers”
Selected Organization: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Brief description:
The service shall provide information on data recorded in the national information system - tractor-engineering units or their trailers, tractor-engineering owners (natural and legal persons), their drivers, as well as statistical reports.
Beneficiaries:
Any person
A statement from the national information system may be received by natural and legal persons if they are entitled to the information available or restricted.
A natural person may only receive data regarding the tractor-type equipment in his or her possession. Limited accessibility information (personal data) is provided to persons for the provision of national functions and related tasks.
Statistical reports from the national information system may be received by any person.
Period:
Within a maximum period of time but not exceeding one month
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Regulatory enactments:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, t.sk., e-pakalpojumā. Rēķinā tiek norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmas par sev piederošo traktortehniku vai piekabi. Tikai EPS lietotājam izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi izmaksās vislētāk, jo izziņu sagatavo sistēma elektroniskā veidā. Visās parējās situācijās rēķins tiek sagatavots atbilstoši Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī norādītājam (https://latvija.lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2528/PakalpojumaMaksajumi). Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Mandatory Name of the position Unit Vienības cena bez PVN PVN The unit price VAT included
Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par pirmreizējo īpašuma tiesību iegūšanu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu Vienība 1,98 EUR 0,00 EUR 1,98 EUR
Izziņa no aģentūras arhīva Vienība 15,00 EUR - -
Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdrukas vai informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu Transporta vienība 1,98 EUR - -
Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu Izziņa 10,10 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (līdz 20 000 ierakstu) Pārskats 43,77 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (20 001–50 000 ierakstu) Pārskats 163,75 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (50 001–100 000 ierakstu) Pārskats 363,75 EUR - -
Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (100 001 ieraksts un vairāk) Pārskats 443,76 EUR - -
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR - -
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis