Vārda, Uzvārda un Tautības ieraksta maiņa (Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa)
Selected Organization: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"
Brief description:
Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Tautības ierakstu var mainīt vienu reizi pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku, vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Vārdu, uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikti „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.
Period:
Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas  Dzimtsarakstu departamentā. Dzimtsarakstu departaments lēmumu var nosūtīt personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi vai elektroniski uz e-pastu vai e-adresi.
Process description
Documents and forms
Other information
Iesniedzams dokuments