Pieteikuma pieņemšana paternitātes atzīšanas piekrišanai
Selected Organization: Ķekavas novada pašvaldība
Name in municipality: Paternitātes atzīšana (ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA)
Brief description:
Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi vai nav zināma viņas atrašanās vieta.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Ķekavas novadā bija bērna mātes deklarētā dzīvesvieta.
Maximum period (in working days):
20
Period:
Viena mēneša laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vērsusies tiesā par paternitātes noteikšanu bērnam, vēršas bāriņtiesā ar iesniegumu, ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība. Iesniegumam pievienojamās dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):
1) dzimšanas apliecība;
2) vecāka miršanas apliecība;
3) vai citi, pēc nepieciešamības.
Payments: View payments
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese saziņai ar Ķekavas novada bāriņtiesu
Klātiene
Baldones pārvalde
Baložu pārvalde
Daugmales pārvalde
Ķekavas novada bāriņtiesa
Pasts
Baložu pārvalde
Ķekavas novada bāriņtiesa
Ķekavas novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu.
Payments: View payments
Klātiene
Baldones pārvalde
Ķekavas novada bāriņtiesa
Pasts
Baložu pārvalde
Daugmales pārvalde