Dzimšanas reģistrācija
Selected Organization: Ikšķiles novada pašvaldība
Name in municipality: Dzimšanas reģistrācija (Ikšķiles novada pašvaldība)
Brief description:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Period:
1 mēnesis.
Process description
Other information
Related Services
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrējot bērna dzimšanu, bērna vecāki dzimtsarakstu nodaļā iesniedz  ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegtu medicīnas apliecību (oriģinālu), kas apliecina dzimšanas faktu,   uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un laulības apliecību, kas apliecina laulības noslēgšanu.

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
1) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
2) paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
3) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru, vai bijušo vīru;
4) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas;
5) ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.
Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.
Klātiene Ikšķiles novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details:
Darba laiki
Telefons 65055457, 65020866
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.
Klātiene Ikšķiles novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Tālrunis:
Fakss:
Other contact details:
Darba laiki
Telefons 65055457, 65020866