Galvojumu izsniegšana un uzraudzība
Selected Organization: Valsts kase
Brief description:
Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumus aizdevumu līgumu projektiem, kā arī organizējot valsts galvojumu sniegšanas procesu. Pēc valsts galvojumu izsniegšanas Valsts kase uzskaita valsts galvojumu rezultātā radušās saistības, kā arī regulāri publicē informāciju par kopējo galvoto parādu.
Beneficiaries:
Privāto tiesību Juridiska persona
Kredītiestāde (finanšu institūcija), kura saņem valsts galvojumu par šādu pretendentu saistībām:
•Kapitālsabiedrība, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 % un kura atbilstoši institucionālo sektoru klasifikācijai ietverta nefinanšu komersantu sektorā
•Komercdarbības atbalsta programmas īstenotājs
Period:
Valsts kase izvērtē galvojuma pretendenta iesniegtos dokumentus 25 darba dienu laikā pēc to saņemšanas, un sadarbībā ar nozares ministriju vai citu centrālo valsts iestādi sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu
Process description
Other information
Redress options
Reminder
Laws and regulations
Service references
Valsts kase
Contact details: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050; ekase@kase.gov.lv; 67094368
Information about service restored: 12.11.2020