Cenrādis:
Maksas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Veselības inspekcija
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā
1.1. dzīvoklim, vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai Pieprasījums 32,30 EUR 6,78 EUR 39,08 EUR
1.2. daudzdzīvokļu mājai Pieprasījums 51,32 EUR 10,78 EUR 62,10 EUR
1.3. publiskai būvei Pieprasījums 64,01 EUR 13,44 EUR 77,45 EUR
1.4. publiskai telpai Pieprasījums 51,32 EUR 10,78 EUR 62,10 EUR
1.5. ražošanas ēkai Pieprasījums 89,32 EUR 18,76 EUR 108,08 EUR
1.6. ražošanas telpai Atzinums 51,32 EUR 10,78 EUR 62,10 EUR
1.7. inženierbūvei Atzinums 57,65 EUR 12,11 EUR 69,76 EUR
1.8. angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei Atzinums 51,32 EUR 10,78 EUR 62,10 EUR
1.9. citam 1. punktā neminētam objektam Atzinums 57,65 EUR 12,11 EUR 69,76 EUR
2. Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana
2.1. dzīvojamām ēkām un telpām
2.1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Atzinums 209,73 EUR 44,04 EUR 253,77 EUR
2.1.2. individuālajām dzīvojamām mājām, viensētām, dzīvokļiem Atzinums 159,05 EUR 33,40 EUR 192,45 EUR
2.2. publiskai ēkai, ražošanas objektam
2.2.1. ar platību līdz 250 m2 Atzinums 76,65 EUR 16,10 EUR 92,75 EUR
2.2.2. ar platību no 251 m2 līdz 500 m2 Atzinums 95,66 EUR 20,09 EUR 115,75 EUR
2.2.3. ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 Atzinums 159,05 EUR 33,40 EUR 192,45 EUR
2.2.4. ar platību no 1001 m2 līdz 5000 m2 Atzinums 184,38 EUR 38,72 EUR 223,10 EUR
2.2.5. ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2 Atzinums 260,45 EUR 54,69 EUR 315,14 EUR
2.2.6. ar platību vairāk par 10 001 m2 Atzinums 323,81 EUR 68,00 EUR 391,81 EUR
2.3. inženierbūvei, inženiertīkliem Atzinums 83,00 EUR 17,43 EUR 100,43 EUR
2.4. atkāpes saskaņošana no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām Atzinums 83,00 EUR 0,00 EUR 83,00 EUR
2.5. citam 2. punktā neminētam objektam Atzinums 70,31 EUR 14,77 EUR 85,08 EUR
3. Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai
3.1. dzīvoklim, individuālai dzīvojamai ēkai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai
3.1.1. ar platību līdz 200 m2 Atzinums 91,33 EUR 0,00 EUR 91,33 EUR
3.1.2. ar platību no 201 m2 līdz 1000 m2 Atzinums 104,00 EUR 0,00 EUR 104,00 EUR
3.1.3. ar platību vairāk par 1001 m2 Atzinums 110,34 EUR 0,00 EUR 110,34 EUR
3.2. daudzdzīvokļu mājai Atzinums 173,73 EUR 0,00 EUR 173,73 EUR
3.3. publiskai būvei, ražošanas objektam
3.3.1. ar platību līdz 250 m2 Atzinums 91,33 EUR 0,00 EUR 91,33 EUR
3.3.2. ar platību no 251 m2 līdz 500 m2 Atzinums 97,67 EUR 0,00 EUR 97,67 EUR
3.3.3. ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 Atzinums 123,01 EUR 0,00 EUR 123,01 EUR
3.3.4. ar platību no 1001 m2 līdz 10 000 m2 Atzinums 199,06 EUR 0,00 EUR 199,06 EUR
3.3.5. ar platību vairāk par 10 001 m2 Atzinums 262,43 EUR 0,00 EUR 262,43 EUR
3.4. inženierbūvei un komunikāciju tīklam
3.4.1. autostāvvietai līdz 49 automašīnām Atzinums 72,33 EUR 0,00 EUR 72,33 EUR
3.4.2. autostāvvietai no 50 automašīnām Atzinums 84,99 EUR 0,00 EUR 84,99 EUR
3.4.3. angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei Atzinums 97,68 EUR 0,00 EUR 97,68 EUR
3.4.4. ceļu inženierkomunikācijai Atzinums 97,68 EUR 0,00 EUR 97,68 EUR
3.4.5. ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei Atzinums 84,99 EUR 0,00 EUR 84,99 EUR
3.5. citam 3. punktā neminētam objektam Atzinums 84,99 EUR 0,00 EUR 84,99 EUR
4. Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības
4.1. ražošanas, tirdzniecības objektam, publiskai būvei vai telpām
4.1.1. ar platību līdz 500 m2 Atzinums 78,69 EUR 16,52 EUR 95,21 EUR
4.1.2. ar platību vairāk par 501 m2 Atzinums 91,33 EUR 19,18 EUR 110,51 EUR
4.2. šahtveida akai Atzinums 34,32 EUR 7,21 EUR 41,53 EUR
4.3. dzīvojamai mājai, dzīvoklim Atzinums 46,98 EUR 9,87 EUR 56,85 EUR
4.4. inženiertehniskai būvei Atzinums 78,69 EUR 16,52 EUR 95,21 EUR
4.5. bērnu nometnēm (Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm atzinumu sniedz bez maksas)
4.5.1. dienas nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20 Atzinums 46,98 EUR 0,00 EUR 46,98 EUR
4.5.2. dienas nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 Atzinums 53,33 EUR 0,00 EUR 53,33 EUR
4.5.3. diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20 Atzinums 59,65 EUR 0,00 EUR 59,65 EUR
4.5.4. diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20 Atzinums 66,00 EUR 0,00 EUR 66,00 EUR
5. Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, elektromagnētiskie lauki) iespējamo līmeņu aprēķiniem Atzinums 44,97 EUR 9,44 EUR 54,41 EUR
6. Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana
6.1. ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons) Apliecība 142,01 EUR 0,00 EUR 142,01 EUR
6.2. ar kravnesību no 501 līdz 5 000 GT (gross tons) Apliecība 186,38 EUR 0,00 EUR 186,38 EUR
6.3. ar kravnesību vairāk nekā 5001 GT (gross tons) Apliecība 224,37 EUR 0,00 EUR 224,37 EUR
6.4. pasažieru prāmim/kuģim Apliecība 211,73 EUR 0,00 EUR 211,73 EUR
7. Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti Atzinums 59,65 EUR 0,00 EUR 59,65 EUR
8. Atzinums par vietas izvēli
8.1. dzeramā ūdens urbumam Atzinums 46,99 EUR 0,00 EUR 46,99 EUR
8.2. citam objektam Atzinums 53,33 EUR 0,00 EUR 53,33 EUR
9. Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem Atzinums 19,64 EUR 4,12 EUR 23,76 EUR
10. Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšana kosmētikas līdzekļu eksportam
10.1. par sertifikāta izsniegšanu Apliecība 44,99 EUR 0,00 EUR 44,99 EUR
10.2. par eksportējamā kosmētikas līdzekļa ar individuālu Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāla numuru iekļaušanu sertifikātā Gabali 0,51 EUR 0,00 EUR 0,51 EUR
11. Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
11.1. dzeramajam ūdenim Pieprasījums 28,41 EUR 5,97 EUR 34,38 EUR
11.2. atklāto ūdenstilpju ūdenim Pieprasījums 27,74 EUR 5,83 EUR 33,57 EUR
11.3. kuģa notekūdeņiem Pieprasījums 37,95 EUR 7,97 EUR 45,92 EUR
11.4. citam paraugu veidam Pieprasījums 27,52 EUR 5,78 EUR 33,30 EUR
12. Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma) Pieprasījums 76,74 EUR 16,12 EUR 92,86 EUR
13. Studentu prakses vadīšana Pieprasījums 4,25 EUR 0,00 EUR 4,25 EUR
14. Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma) Stunda 37,91 EUR 0,00 EUR 37,91 EUR
15. Kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses sertifikāts kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā eksportam uz trešajām valstīm Apliecinājums 196,07 EUR 0,00 EUR 196,07 EUR
16. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības izsniegšana Apliecība 11,97 EUR 0,00 EUR 11,97 EUR
17. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana Pakalpojums 10,11 EUR 0,00 EUR 10,11 EUR
18. Paraugu atlase cigarešu emisiju testēšanai Pakalpojums 25,93 EUR 0,00 EUR 25,93 EUR
19. Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde Pakalpojums 125,50 EUR 0,00 EUR 125,50 EUR
20. Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem sniegtās informācijas ikgadēja apstrāde Pakalpojums 78,49 EUR 0,00 EUR 78,49 EUR
21. Aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes tabakas izstrādājumos un raksturīgā aromāta cigaretēs vai tinamajā tabakā novērtējums Pakalpojums 61,20 EUR 0,00 EUR 61,20 EUR
Normatīvie akti: