Translated using Hugo.lv
Updating of building data in the Cadastre information system from VZD archive documents
Selected Organization: Valsts zemes dienests
Brief description:
Building cadastre information system data, which are registered only to the extent obtained building mass surveying, may escalate without survey area according to the State Land Service archive repository (the SLS note) the technical inventory documents (if any) and under the following conditions:
- the technical inventory documents contain information about the buildings and the indicators which measure the group of premises necessary for the calculation of cadastral value of the building and the graphical plan for the preparation of the vector data in digital form;
- the building since the last full technical inventory has not been constructive changes that could lead to the changed parameters contributing to building and you can attest to that.

As a result of the performance of the service, the Cadastre information system shall update the data regarding the building in accordance with the information in the archive documents of the VZD, and prepare a cadastral survey case, which conforms to the status of the cadastre document, shall also issue a statement regarding the updating of the data of the cadastre object in the Cadastre information system.
Beneficiaries:
Any person
For more information is available under "A Description" field "1 step/service requests
Maximum period (in working days):
15
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Related Services
Payment for  service step: Order registration
Payment for  service step: Order registration
Regulatory enactments:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Mandatory Name of the position Unit Vienības cena bez PVN PVN The unit price VAT included
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR 0,00 EUR 19,70 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"