Translated using Hugo.lv
Opinion on the choice of site for construction
Selected Organization: Veselības inspekcija
Brief description:
The Health Inspectorate shall inspect the site of the site, evaluate the possible non-beneficial effects on the environment and population, pre-utilisation of the site, the description of the construction site. It is issued as a result of the opinion of the choice of site construction.

Preparing an opinion is a fee service.
Beneficiaries:
Any person
Maximum period (in working days):
22
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Regulatory enactments:
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Epidemioloģiskās drošības likums
Payment:
Latvija.lv, Payment card (Latvija.lv), Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Mandatory Name of the position Unit Vienības cena bez PVN PVN The unit price VAT included
Atzinuma sagatavošana par vides faktoru ietekmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana (pēc ierosinātāja pieprasījuma) Stunda 25,70 EUR 5,40 EUR 31,10 EUR
Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā Kilometrs 0,34 EUR 0,07 EUR 0,41 EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Maksas pakalpojumu cenrādis