Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu saglabāšanai un dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai
Selected Organization: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Brief description:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir tiesības saņemt līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu saglabāšanai un uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai, izsludinot projektu konkursu ne retāk kā reizi gadā. Pakalpojuma administrēšana (konkursa nolikums un tā pielikumu, normatīvo aktu un konkursa rezultātu publikācija, informācija par konsultācijām) notiek pakalpojuma oficiālajā mājaslapā: https://atjauno.riga.lv
Beneficiaries:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Prasības projekta iesniedzējam ir noteiktas Rīgas domes 18.10.2016.saistošo noteikumu Nr.225 “Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai Rīgā” 3.un 4.punktā, kā arī kārtējā gada konkursa nolikumā (sk. https://atjauno.riga.lv ).
Period:
Projektu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas termiņi saskaņā ar nolikumā norādītajiem termiņiem.
Process description
Other information
Redress options
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Reminder
Laws and regulations
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
(Augstākā Padome; likumi; 3/11/1992)
Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 225; 11/29/2016)
Rīgas teritorijas plānojums (15.12.2021)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 103; 12/15/2021)
Service references
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Contact details: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Information about service restored: 31.08.2023