Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā
Selected Organization: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Brief description:
Izsniegtās vīzas derīguma termiņu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pagarina, ja ārzemnieks ir sniedzis pierādījumu par nepārvaramiem apstākļiem vai humāniem iemesliem, kas viņam neļauj atstāt dalībvalstu teritoriju pirms vīzas derīguma termiņa beigām; kā arī vīzu var pagarināt, ja ārzemnieks iesniedz pierādījumu par nopietniem personīgiem iemesliem, kas pamato uzturēšanās ilguma pagarinājumu
Beneficiaries:
Fiziska persona
Ārzemnieks — persona, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis un kuram ir derīga kādas Šengenas dalībvalsts izsniegta vīza
Maximum period (in working days):
3
Process description
Documents and forms
Other information
Related Services
Redress options
Reminder
Vīzas pagarināšanas rezultātā kopējais atļautais uzturēšanās ilgums Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā nepārsniedz 90 dienas 180 dienu periodā
Warning
Saskaņā ar APK 190.13.pantu- par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas paredzēts administratīvais sods- brīdinājums vai naudas sods līdz 350 (trīs simti piecdesmit) eiro
Laws and regulations
Service references
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Contact details: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Information about service restored: 17.02.2023