Translated using Hugo.lv
The issue of certificates
Selected Organization: Ārlietu ministrija
Brief description:
A natural person who resides abroad, may submit an application for obtaining a certificate from the Latvian representations abroad, on data from register of natural persons and RTSD registry.
Beneficiaries:
Any person
Any person who resides in the foreign state
Maximum period (in working days):
5
Period:
This term does not include the time that documents required for dispatch by post, where the representation may provide such service.
Process description
Payments
Other information
Related Services
Payment for  service step: Submission of applications and payment
Payment for  service step: Submission of applications and payment
Regulatory enactments:
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju
Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra
Payment:
Latvija.lv payment from service description, Payment card (Latvija.lv)
Mandatory Name of the position Unit Vienības cena bez PVN PVN The unit price VAT included
Izziņu izsniegšana
Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra (izņemot par dzīvesvietu) Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra (par dzīvesvietu) Gabali 2,50 EUR 0,00 EUR 2,50 EUR
Rakstiskas izziņas izsniegšana no Iedzīvotāju reģistra (svešvalodā) Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās ar ierakstītu sūtījumu Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Elektronisko pakalpojumu cenrādis