Translated using Hugo.lv
Legalization of documents
Selected Organization: Ārlietu ministrija
Brief description:
Certification of signature of documents (legalisation) means authenticating the signature and stamp by consular officials, documents drawn up in one country to acquire legal force in another country. It is certified to legalizing the officials of the signatories to the legal status and powers. Legalization of documents in the Consular Department is provided by previous appointment only (https://pieraksts.mfa.gov.lv/en/cd).
Beneficiaries:
Any person
Maximum period (in working days):
2
Period:
Pakalpojums parastā kārtībā tiek sniegts 2 darba dienu laikā. Pakalpojums steidzamības kārtībā tiek sniegts divu stundu laikā, ja līdz pieņemšanas slēgšanai ir palikušas vairāk par divām stundām.
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Related Services
Payment for  service step: Service requests
Payment for  service step: Service requests
Regulatory enactments:
Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju