Izziņa par statistikas datiem
Selected Organization: Centrālā statistikas pārvalde
Brief description:
Centrālā statistikas pārvalde pēc pieprasījuma sniedz oficiāli apstiprinātas izziņas par statistikas rādītājiem, piemēram patēriņa cenu indeksu (inflāciju), mēneša vidējo bruto darba samaksu vai citiem rādītājiem.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas.
Maximum period (in working days):
4
Process description
Payments
Other information
Related Services
Redress options
Reminder
Laws and regulations
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 274; 5/12/2022)
Service references
Centrālā statistikas pārvalde
Contact details: Rīga, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV - 1010
Information about service restored: 02.06.2022