Translated using Hugo.lv
A new matrimonial property contract register
Selected Organization: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Brief description:
The service provides the Spousal Property Relations of the contract a marriage contract is awarded to the registration of a binding force as against third parties.
Beneficiaries:
Individual
Maximum period (in working days):
2
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Payment for  service step: Payment of the state fee
Payment for  service step: Payment of the state fee
Regulatory enactments:
Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu
Payment:
Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Service Price Lists
Service Price Lists
Valsts nodevas