Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana
Selected Organization: Nodarbinātības valsts aģentūra
Brief description:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un sniedz nepieciešamo darba meklēšanas atbalstu, lai nodrošinātu maksimāli ātru atgriešanos darba tirgū.

Informācija par bezdarbnieka statusu pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statuss

Informācija par darba meklētāja statusu pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/darba-mekletaja-statuss

Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv

Bezdarbnieka pabalstam varat pieteikties, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.
Beneficiaries:
Fiziska persona
Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu ir tiesīgas saņemt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrajā daļā noteiktās personas.
Period:
Lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10. vai 15. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, NVA pieņem vienas darba dienas laikā.
Process description
Documents and forms
Other information
Redress options
Pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē mutvārdos vai rakstveidā (t.sk. elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu nva@nva.gov.lv).
Reminder
Bezdarbnieka statusam un pabalstam varat pieteikties, ja aktīvi meklējat darbu, nestrādājat, nemācāties pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē, neesat sasniedzis vecumu, no kura piešķir vecuma pensiju, un neesat pilnā valsts apgādībā.

Darba meklētāja statusam varat pieteikties, ja aktīvi meklējat darbu, nestrādājat, nemācāties pamatizglītības programmā klātienē. Arī tad, ja saņemat vecuma pensiju, esat tiesīgs pretendēt darba meklētāja statusam.
Laws and regulations
Service references
Nodarbinātības valsts aģentūra
Contact details: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Information about service restored: 10.10.2023